Motiv de nulitate a hotararilor Consiliului de Administratie?


 

Conform art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 „Angajatorii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative să participe în Consiliile de Administraţie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv” (s.n).

 

Aşadar, angajatorul are obligaţia legală şi imperativă de a invita reprezentanţii salariaţilor la şedintele Consiliului de Administraţie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.

 

Având în vedere formularea imperativă a textului de lege, neinvitarea reprezentanţilor salariaţilor la şedinţele Consiliului de Administraţie nu poate avea decât o singură consecinţă: nulitatea deciziilor luate cu nerespectarea legii.

 

Dacă din punct de vedere pur „societar” motivele de nulitate ale hotărârilor Consiliului de Administraţie sun cele strict legate de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie sau lipsa cvorumului necesar adoptării hotărârii, sau a altor motive legate prevazute în actul de înfiinţare sau prin legea societăţilor comerciale, prin Legea nr. 54/2003 a fost introdus un motiv de nulitate a hotărârilor Consiliului de Administraţie: neinvitarea reprezentanţilor salariaţilor la şedinţele C.A.

 

În ceea ce ne priveşte considerăm că nu se poate susţine că dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/20003 sunt lipsite de caracter sancţionator, în situaţia în care reprezentanţii sindicatelor nu sunt invitaţi să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie.

 

Introducerea acestei obligaţii imperative în sarcina angajatorului nu este întâmplătoare. Legiuitorul avea posibilitatea să creeze o normă dispozitivă în sensul că „angajatorii pot invita” lăsând la latitudinea angajatorului daca dreşte sau nu un dialog social la nivel de unitate sau daca doreşte să fie transparent cu privire la deciziile pe care le adoptă, însă legiuitorul a ales formularea imperativă „angajatorii au obligaţie”. Faptul că legiuitorul a creat o obligaţie imperativă în sarcina angajatorului are la baza noţiunilor de dialog social şi pace socială.

 

Astfel, în concepţia modernă privind rolul sindicatelor, acestea nu sunt vazute doar ca simple mijloace de presiune ale salariaţilor împotriva angajatorilor, ci sindicatele sunt considerate ca parteneri de dialog social. În acest context, sindicatele, ca reprezenanţi ai salariaţilor (capitalul uman) trebuie să fie în permanenţă consultaţi cu privire la elementele care au consecinţă asupra salariaţilor, în vedere evitării acumulării de tensiuni ca urmare a lipsei de comunicare, a lipsei de transparenţă decizională a angajatorului sau a înţelegerii reale a problemelor cu care se confrunta salariaţii cu consecinţa salvgardării păcii sociale printr-un dialog permanent.

 

În acest context, prin dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 legiuitorul a creat pentru angajatori obligaţia la transparenţă, la salvgardarea conceptului de pace socială, de evitare a stărilor conflictuale (manifeste sau latente) prin invitarea reprezentanţilor aleşi ai sindicatelor reprezentative la adoptarea hotărârilor Consiliului de Administraţie.

 

De remarcat faptul că dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 se aplică tuturor angajatorilor indiferent că sunt cu capital de stat sau cu capital privat, deoarece pacea socială este un concept de oridine publică şi nu are relevanţă sectorul sau tipul de capital care este afectat. Lipsa de dialog social, lipsa transparenţei atrage acumulări de tensiuni, or în vederea asigurării unui climat social normal, legiuitorul din motive de ordine publică a obligat  în mod imperativ angajatorul  să invite reprezentanţii sindicatelor reprezentative să participe la şedinţele C.A. când se discută probleme de interes profesional economic etc.

 

Aşadar, având în vedere cele de mai sus, faptul că invitarea reprezentanţilor sindicatelor reprezentative să participe la şedinţele Consiliilor de Administraţie este de ordine publică, sancţiunea nerespectării de către angajator a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 nu poate fi decât nulitatea hotărârilor Consiliilor de Administraţie.

 

A susţine că nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor imperative privind obligarea invitării sindicatelor la participarea în Consiliul de Administraţie nu are nici un efect ar însemnă sa reducem cu mult importanţa şi rolul pe care organizaţiile salariaţilor le au în unitate, ar însemna bagatelizarea unor concepte europene privind rolul partenerilor de dialog social, ar însemna să considerăm textul legal ca având un rol pur decoretiv, neconstrângător, ar însemna să îl lipsim de efectul său util.

 

Cu privire la efectul util al normei legale judecătorul comunitar a făcut frecvent trimitere la acest principiu. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene cu sediul la Luxembourg urmărind astfel ca normele comunitare să nu fie interpretate în sensul eliminării ori limitării efectelor lor a aplicat principiul efectului util al legii.

 

Astfel, în mod constant CJCE a afirmat că atunci “când dispoziţia dreptului comunitar este susceptibilă de mai multe interpretări, trebuie să se dea prioritate acelei interpretări care este de natură a apăra efectul său util[1] (hotărârea din 24 februarie 2000, Comisia Europeană/Franţa – C-434/97, Cul. p.I-1129, cf. punct 21 reluată în hotărârea din 9 martie 2000, EKW şi Wein & Co. – C-437/97, Cul. p. I-1157, cf. punct 41). Acest principiul al efectului util al interpretării a fost reafirmat de CJCE în hotărârea din 2001 adăugând „între altele, conform principiului general de interpretare, o dispoziţie trebuie interpretată, în măsura posibilului, astfel încât să nu pună în discuţie validitatea sa [2] (hotărârea din 4 octobre 2001, Italia / Commission – C-403/99, Cul. p. I-6883, cf. punctelor 28 şi 37)

 

Or în măsura în care am interpreta că formularea imperativă a art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 nu atrage nici o sancţiune, atunci s-ar pune în discuţie însăşi efectul util al normei legale, validitatea acesteie.

 

Faptul că legiuitorul nu a prevăzut în mod expres nulitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 nu poate susţine teze lipsei efectului util al legii. Nu se poate susţine că nu există nici o sancţiune deşi formulare aeste imperativă. Legiuitorul nu a prevăzut în mod expres sancţiunea nerespectării dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 pentru că aceasta sancţiune este implicită, pentru ca nu mai era imperativ necesar să se prevadă o altă sancţiune.

În concluzie, având în vedere:

 

         formularea imperativă a obligaţiei angajatorilor de a invita sindicatele la şedinţele C.A.;

         necesitatea dialogului social transpus în mod direct şi nemijlocit prin obligaţia imperativă a angajatorului de a invita reprezentanţii sindicatelor să participe în Consiliile de administraţie  la discutarea problemelor de interes profesional, economic etc;

         necesitatea salvgardării păcii sociale prin instituirea unui cadru instituţional al dialogului social, în care un rol important îl joacă participarea sindicatelor în Consiliile de Administraţie

 

trebuie constatat că sancţiunea nerespectării dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 o constituie nulitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie adoptate cu neobservarea acestui text legal.

 

 

 


[1] “Lorsqu’une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile”.

[2] “En outre, selon un principe général d’interprétation, une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa validité”.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: