Prima actiune privind hartuirea morala la locul de munca


Hărțuirea morală constituie este o violenţa perversă cotidiană cu implicaţii majora asupra stării de sănătate a persoanei hărţuite. Violenţa în raporturile de muncă este un element confirmat. Fiecare dintre noi am suportat, cel puțin o singură, violenţe la locul de muncă. Hărţuirea morală este o violenţă continuă care va avea un final sigur: distrugerea psihică a individului până la moartea psihică a acestuia. Sinuciderea ca urmarea a hărţuirii morale este demonstrată astfel încât în legislaţiile statelor europene hărţuirea morală constituie infracţiune.

Violenţa în raporturile de muncă nu sunt străine nici României. Ştiam de mult de existenţa hărţuirii morale, însă foarte puţine persoane hărţuite cunosc faptul că ceea ce li se întâmplă este o hărţuire morală la care sunt supuşi. Cei mai mulţi se culpabilizează. ÎN realitate ei nu au nici o vină.

În continuare voi prezenta acţiunea introdusă la Tribunalul Bucureşti pentru încetarea hărţuirii morale la locul de muncă.

 

 

„Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi Asigurări Sociale 

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnata………………………., identificată cu …………, domiciliată în ……………formulez prezenta

 CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a (în continuare ..), cu sediul …………………, reprezentată legal prin domnul …………,

 Pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa  să obligaţi parata:

 1. să ia toate măsurile pentru respectarea demnităţii în muncă şi încetarea hărţuirii morale a subsemnatei din partea dnei. ………;

2. la plata diferenţei drepturilor salariale pentru lunile mai, iunie, iulie 2008

3. la plata daumelor morale în cuantum de 6 000 RON;

4. la plata cheltuielilor de judecată,

 pentru următoarele motive:

 ÎN FAPT

 Subsemnata sunt angajată a …….., având funcţia de …….la ………., doctor în … si doctor în …. Am fost angajată la … începând cu data de 1 februarie 2007.

Înca din data de 17 octombrie 2007, la scurt timp după reluarea activitatii dupa finalizarea doctoratului meu în Italia (perioada 1 februarie – 1 septembrie fiind concediu fara plata pentru finalizarea bursei de doctorat), doamna …, şefa …, mi-a comunicat, fără motivaţii clare şi obiective, decizia de a nu mai putea lucra împreună cu mine şi mi-a indicat „amical” „să-mi iau transferul” cu termen limită 1 noiembrie 2007. Aceasta decizie de a nu mai putea lucra cu mine a fost luata de si de ceilalti membri ai catedrei pe care nici macar nu nu avusesem ocazia sa-i cunosc bine, singurul contact cu ei fiind dimineata cand ne uram o zi buna.

 Din acel moment a început întregul calvar, fiind supusă sistematic unei hărţuiri morale, iar demnitatea fiindu-mi călcată în picioare prin acţiuni repetate.

 I. Cu privire la încălcarea demnităţii în muncă şi hărţuirea morală

 A. Hărţuirea morală

 Art. 8 alin. 1 din Codul muncii prevede că relaţiile de muncă se bazează pe principiul bunei credinţe, ceea ce înseamnă că toate acţiunile anajatorului trebuie să urmărească îndeplinirea scopului bunei funcţionări a unităţii. În nici un caz, acţiunile conducătorilor nu trebuie să vizeze personalitatea or integritatea morală şi profesională a unui salariat.

 De asemenea, conform art. 39 alin. (1) din Codul muncii salariatul are dreptul la securitate şi sănătate în muncă. Este de forţa evidenţei că în sfera acestui drept se include sănătatea şi securitatea atât fizică, cât şi cea psihică.

 În temeiul acestui text de lege, angajatorul este obligat să ia toate măsurile pentru ca prin acţiunile sale salariaţii să nu fie afectaţi psihic de mediul în care lucrează. Protecţia sănătăţii psihice a salariaţilor este reliefată în existenţa unor sporuri menite să compenseze salariaţii care lucrează în medii stresante: ex. sporul de suprasolicitare neuropsihică acordat profesorilor, magistraţilor etc.

 În acest context, trebuie să intre şi protecţia psihică a salariatului împotriva abuzurilor angajatorilor printr-o serie de măsuri aparent neutre, dar în realitate, având în vedere caracterul lor continuu, urmăresc un singur scop: eliminarea salariatului incomod.

 Acest tip de acţiune al angajatorului a fost identificat în psihologie şi denumit hărţuire morală (mobbing).

 În multe ţări[1], având în vedere efectele devastatoare pe care hărţuirea morală le are asupra integrităţii şi sănătăţii fizice şi pshice a subiectului supus hărţuirii, hărţuirea morală a fost incriminată fiind pedepsită cu închisoare.

 În ceea ce priveşte noţiunea de horţuire morală în literatura de specialitate[2] se arată că „hărţuirea este un tip de violenţă rece, perfidă, ipocrită, uneori invizibilă practic, pe care o persoană o poate exercita asupra alteia. … Harţuitorul dacă se simte ameninţat şi deţine puterea, vă va ataca, iar scopul său este de a vă face să dispăreţi din firmă. … Ştie că într-un interval mai lung sau mai scurt veţi solicita, până la urmă, un concediu de odihnă sau chiar veţi demisiona. Este adesea charismatic, are mult farmec şi îşi găseşte uşor aliaţi. Dorinţa sa cea mai mare este să deţină puterea. Mijlocul folosit: inlăturarea tuturor celor care se dovedesc a fi potenţiale ameninţări … Hărţuitorul îşi zăpăceşte victima în aşa măsură, că aceasta ajunge să se îndoiască de propriile trăiri şi sentimente.”

 „Hărţuirea morală se derulează în general în mai multe etape:

 • alegerea victimei (în general nu este un grup ci o anumită persoană),
 • condiţionarea ei (victima trebuie să devină receptivă),
 • destabilizare ei (victima nu înţelege ce i se întâmplă: comportamentele persoanei care hărţuieşte nu sunt logice şi, oricum, explicaţiile sale sunt iraţionale)
 • culpabilizarea victimei (individul hărţuit începe să îşi imagineze că are o parte din vina pentru suferinţa sa),
 • destructurarea victimei (persoana care hărţuieşte şi-a atins obiectivul: victima a demisionat sau s-a îmbolnăvit grav).”

 Nu există un profil psihologic standard al victimei, ci mai degrabă, situaţii de muncă, situaţii care favorizează hărţuirea morală. Respectiv, acolo unde stress-ul este deja mare, unde sistemul managerial are prea puţin respect faţă de indivizi sau acolo unde solidaritarea între salariaţi e slabă. … 70% dintre victime se numără printre femei… De asemenea, hărţuirea afectează în mod preferenţial persoanele atipice… între 3 şi 10% dintre angajaţi cad victime hărţuirii … Sectorul public este afectat în mod deosebit: educaţia naţională, spitalele, funcţiile publice.”[3]

 Hărţuirea este una dintre cele mai dure manifestări agresive care pot să apară la locul de muncă. Acest tip de agresiune poate să apară indiferent de domeniul de activitate dar mai ales în domeniile publice cum ar fi cel al educaţiei naţionale, sanatatii. Hartuirea morala la locul de munca are în vedere un comportament irational, repetat, fata de un angajat sau grup de angajati, constituind un risc pentru sanatate si securitate. Hartuirea morala la locul de munca poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau abuz de functie, fata de care persoanele vizate pot intampina dificultati în a se apara. Pentru victimele hartuirii morale consecintele pot fi semnificative mai ales din punct de vedere medical.

 Pentru detalii a se vedea anexele nr 1 – 5.

 Prin prezenta cerere de chemare în judecată solicităm să oligaţi ………… să ia toate măsurile pentru încetarea hărţuirii morale a subsemnatei, hărţuire la care sunt supusă din partea doamnei ………

 Câteva exemple de hărţiure morală  la care am fost supusă din partea  doamnei

1. Intimidare

 Deşi conform art. 26 din Carta ……….. şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. …………. privind statutul cadrelor didactive „cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii de nici o autoritate universitară sau publică” doamna… mi-a perturbat activitatea în nenumărate rânduri în timpul desfăşurării orelor la 3 (trei) dintre lucrările practice. Astfel studenţii din anul … …, grupele …au fost martori atât la prezenţa doamnei …cât şi la intervenţiile domniei sale. Precizez că în cursul desfăşurării laboratorului cu grupele …şi …, doamna … a încercat să mă intimideze arătându-mi o minicamera cu care pretindea că mă inregistreaza/filmează deşi în conformitate cu dipoziţiile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 „înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce”. Scopul acestei perturbări a activităţii mele didactice, precum şi al inregistrarii era acela de a mă intimida, de a crea presiune pentru ca eventual sub presiunea astfel creată să clachez.

 Ce trebuie de asemenea remarcat este maniera, atitudinea în care s-au desfăşurat toate aceste acţiuni ale doamnei profesor, şi aume o atitudine vădit indimidatoare, o primă încercare de destabilizare a subsemnatei. O încercare prin care se dorea ca subsemnata să nu fie sigură pe acţiunile mele.

 De altfel în cadrul hărţuirii morale, indimidarea este primul pas, în vederea „destabilizării subiectului supus hărţuirii[4].

 Încercarea de destabilizare profesională a continuat din partea doamnei …. Astfel mi s-a comunicat că studenţii au declarat că nu mă mai vor la cursuri. Precizez că în timpul următoarei intalniri cu studentii la curs, la care a asistat şi doamna …, afectată fiind de declaraţiile studenţilor mi-am exprimat părerea de rău personală în ceea ce priveşte declaraţiile lor. Reacţia lor a fost unanimă şi au susţinut contrariul. Ulterior am întrebat şi studenţii celorlalte grupe şi au susţinut că ei nu au cerut acest lucru.

 Acţiunea de hărţuire a continuat prin reducerea la jumătate a numărului de grupe, fără nici un motiv sau explicaţie pe primul semestru si eliminarea mea totala din activitatea didactica pe semestrul doi. Nu am fost instiintata în prealabil în mod oficial cu privire la aceasta modificare. Chiar şi în situaţia în care ar fi existat motive temeinice de reducere, aş fi avut dreptul să cunosc aceste motive, însă reducerea numărului de grupe şi tăcerea privind motivele acestei reduceri, nu fac altceva decât să conducă la autoinvinuiri din partea mea şi la căutarea motivelor.

 Este evident că toate aceste presiuni sunt anormale şi urmăresc un singur scop: destabilizarea şi culpabilizarea mea.

 Intimidările au continuat, însă au trecut la un nivel superior.

 Astfel, prin adresa nr. ……… am fost invitata la sediul ……… la biroul ………pentru o întâlnire cu comisia de disciplină a instituţiei.

 În adresă nu mi-a fost explicat motivul pentru care trebuie să mă prezint în faţa „Comisiei de disciplină” astfel încât prin prezenţa mea în faţa comisiei la data şi ora ceruta a trebuit să mă consider indirect şi obligatoriu vinovată de acte de indisciplină.

 Astfel, deşi scria clar ca este vorba de o întâlnire cu Comisia de disciplină, în realitate mi s-a explicat că „am fost chemată pentru o simplă discuţie menită a face lumină asupra situaţiei apărute în catedră”. De la o convocare oficială în faţa unei Comisii de cercetare disciplinară, până la obiectul convocării şi anume „o simplă discuţie” este o cale lungă. Trecând peste faptul că toţi membrii Comisiei erau bărbaţi (ceea ce a amplificat şi mai mult starea de presiune asupra mea) în măsura în care nu se urmarea (direct sau indirect, intenţionat sau nu) intimidarea mea, în convocator s-ar fi putut preciza clar motivul convocării şi anume „pentru o simplă discuţie”.

Precizez de asemenea, că din informaţiile pe care le deţin, Comisia nu s-a întrunit  în baza unei decizii de numire, nu au existat martori, nu s-a întocmit proces verbal conform procedurilor legale.

 2. Subminarea autorităţii profesionale

 După cum am precizat doamna … a participat în mai multe rânduri la activitatea mea didactica şi m-a ameninţat că filmează ora mea de curs. Ameninţarea s-a dovedit reală deoarece la sfarsitul cursului mi-a si spus „V-am filmat!”

 Alături de caracterul intimidant, prezenţa doamnei … a mai avut un scop şi anume subminarea autorităţii mele profesionale. Astfel, adesea la afirmaţiile mele domnia sa dădea dezaprobator din cap, încercând să sugereze studenţilor că ceea ce spun eu nu este corect sau nu are baza ştiinţifică. Rupte din contextul general a întregii acţiuni de hărţuire morală la care sunt supusă poate aceste gesturi ar fi trecut neobservate, însă ele fac parte dintr-un plan de creare a unei presiuni psihice asupra mea pentru a-mi prezenta demisia sau pentru a greşi şi a se găsi un motiv de desfacere a contractului individual de muncă.

 De altfel, unii dintre studenţi au sesizat această presiune psihică la care sunt supusă spunându-mi la finalul orei „rezistaţi bine doamnă…..”. Întrebând la ce anume se referă mi-a replicat „ştiţi dumneavoastră la ce” lăsând să se înţeleagă cu claritate că este vorba de rezistenţa mea la presiunile psihice la care sunt supusă.

 3. Tratament diferenţiat şi supraveghere excesivă

 De-a lungul anului şcolar  2007 – 2008 am fost supusă unui tratament diferenţiat cu singurul scop de a mă şicana, de a crea presiune psihică şi profesională asupra mea şi de a mă hărţui permanent.

             a) Obligarea la semnarea condicii

  Mi s-a adus la cunoştinţă că începând cu data de 1 noiembrie 2007 a fost impusă o condică de prezenţă după (citez) „25 de ani de muncă în învăţământ” şi că eu aş reprezenta această cauză a „nenorocirii”.

 În realitate, fără a contesta necesitatea prezenţei acestei condici, ci dimpotrivă o consider extrem de utilă, trebuie menţionat că această condică a fost introdusă în mod special pentru a mă urmări, supraveghea şi eventual vâna orice moment de absenţă pentru a transforma într-o abatere disciplinară.

 a). Astfel, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2007 a trebuit sa ma deplasez în tara…pentru sustinerea preliminara a tezei mele de doctorat drept pentru care în perioada mentionata urma sa lipsesc de la serviciu. Am contactat imediat, prin e-mail, pe doamna …, deoarece la momentul respectiv nu se afla în tara, pentru a o informa despre necesitatea acestei deplasari si mi s-a raspuns ca „problemele mele personale nu o privesc” si ca „va rezolva problema personal în catedra” (reiese din corespondenta personala anexe). Nu mi s-a indicat în nici un fel care este modalitatea legala a realizarii acestui lucru, ma refer la intocmirea unei banale cereri (eu fiind nou angajată),  desi a existat acesta oportunitate. Perfectionarea profesionala reprezinta o obligatie a tuturor membrilor comunitatii academice consfintita de lege si nu mi-am inchipuit ca as putea fi  impiedicata în realizarea acesteia. La intoarcerea în tara mi s-a adus la cunostinta ca deja s-a intocmit referat cu solicitare de sanctiune pentru absenta „nemotivata” de la serviciu. în urma analizei la… a notei mele explicative nu s-au dispus sanctiuni dar în schimb pentru perioada respectiva nu am fost pontata în fisa colectiva de prezenta si mi s-a redus salariul pentru acele zile precum si implicit cuantumul reprezentand  vechimea în munca.

 b). În data de 25 februarie 2008 în intervalul orar 10-12,15 m-am deplasat la sediul Ministerului.. în vederea programarii unei audiente la  Departamentul … La audienta mentionata am semnat documentele cu privire la motivul audientei asa cum cere protocolul. În ziua respectiva,  mi s-a intocmit referatul de absenta “nemotivata” pentru 3 ore. Orele de absenta  fost doar 2 si, desi au fost trecute în condica de raspandiri de mine personal (anexa foto condica), mi-au fost imputate la salariu. Mai mult, din analizarea condicii reiese ca doamna… s-a interesat personal cu privire la deplasarea mea la Minister lucru pe care l-a trecut la rubrica observatii din condica sub semnatura si parafa.

             b)  Obligarea la redactarea unui raport zilnic de activitate

 Deşi Statutul …………… nu prevede obligativitatea redactării unui raport de activitate decât cu ocazia evaluărilor anuale ale colectivului sau depunerii dosarului de candidatură pentru ocuparea unui post didactic, am fost obligată să redactez un raport zilnic de activitate.

 Acest aspect nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost o practică constantă cel puţin la nivelul catedrei, însă am fost singura obligată să redactez un raport de activitate zilnica.

 Care ar putea fi fost finalitatea acestui raport zilnic de activitate, dacă nu crearea unei presiuni psihice şi profesionale şi a hărţuirii mele?

 4.  Izolare

 Printre metodele de hărţuire morală se înscrie şi izolarea subiectului supus hărţuirii în vederea unei mai bune manipulari a psihicului acestuia. Acest lucru s-a întâmplat şi în situaţia mea.

 5. „ Tragerea pe linie moartă”

 Mi s-a refuzat în mod sistematic participarea la conferinţe de specialitate, cea mai concludentă fiind cea de la Barcelona. Menționez ca pentru aceasta deplasare angajatorul nu  avut nicio contributie financiara.

 Astfel, în data de 26 mai 2008, am completat formularul privind deplasarea în străinătate pentru desfăşurarea unor activităţi universitare, cerere pe care am înaintat-o şefului doamna ….

 Pe cerere mi-a comunicat că nu o poate semna deoarece: 1. Nu este completată data la care s-a făcut solicitarea; 2. ar fi trebuit să propun o variantă de suplinire; 3 trebuia să anexez documente doveditoare: postere, bilete călătorie, taxă de participare, rezervări.

 Am refăcut cererea îndeplinind toate cerinţele impuse de şefa de catedră. Având în vedere faptul că materialul mi-a fost returnat în ultimul moment, faptul că am completat toate lipsurile, precum şi faptul că îmi confirmasem prezenţa la Barcelona, am plecat convinsă fiind că aspectele mai sus menţionate constituiau motivul refuzului.

Doamna .. ar fi putut sa-mi comunice decizia negativa pe loc astfel incit sa beneficiez de dreptul de a-mi lua concediu fara plata pe perioada respectiva lucru pe care nu l-a facut.

La întoarcere am constatat că cererea mea de deplasare nu fusese aprobată si mi se intocmise un referat de absenta nemotivata pentru perioada respectiva. La solicitarea mea mi s-a răspuns că cererea nu a primit aviz favorabil deoarece şefa doamna …a considerat că lucrarea prezentată nu se încadrează în preocupările Catedrei, că lucrarea nu a fost efectuată în catedra din care fac parte şi nu a fost prezentată nici în numele facutatii ……………din care fac parte şi nici în numele instituţiei, ci în numele altui centru de cercetare.

 Răspunsul primit este năucitor din cel puţi două perspective:

 În primul rând pe cererea mea de deplasare doamna profesor a trecut alte motive de respingere, motive pur formale, pentru ca apoi să prezinte autorităţilor alte motive. UN dublu limbaj neadevărat.

 Aşa cum se poate observa din fotografii (anexa nr….) din brosură (anexa nr….) şi din extrasul de pe pagina Congresului (anexa nr….) lucrarea a fost prezentată în numele instituţiei de care apartin. De asemenea, fără a intra în detalii strict tehnice, ea face parte din preocupările catedrei.

 În fapt, adevăratul motiv al refuzului nu îl constituie nici lipsa elementelor formale, nici lipsa interesului catedrei pentru subiect ci pur şi simplu închiderea barierelor de formare profesională.

 NU era prima dată când se întampla acest lucru. Astfel, desi am adus documente oficiale în catedra cu privire la participarea mea de 2-3 ori pe luna la reuniuni stiintifice de interes pentru formarea mea profesionala  organizate de un centru de cercetare din Bucuresti, mi s-a interzis verbal accesul la aceste reuniuni.

Mi s-a interzis verbal si în scris realizarea de proiecte de cercetare stiintifica. Conform legilor si a  Cartei institutiei, art. 16 pct. a este prevazuta obligatia de a ma dezvolta si perfectiona profesional iar pct. b consemneaza dreptul de a-mi alege liber temele de cercetare stiintifica în domeniul de competenta, în conformitate cu libertatea academica, respectarea normelor etice, legale si deontologice.

 B. Demnitatea în muncă

 Conform art. 39 alin. 1 lit. e) din Codul muncii salariatul are dreptul la demnitate în muncă.

Acestui drept al salariatului îi corespunde obligaţia corelativă a angajatorului de a se abţine de la orice act/gest care ar putea aduce atingere demnităţii şi onoarei salariatului. De asemenea, aceasta prespupune că locul de muncă al salariatului trebuie să fie astfel organizat încât şi nu lezeze demnitatea salariatului.

Demnitatea în muncă mi-a fost încălcata în mod flagrant de doamna …în mai multe rânduri, cel mai semnificativ fiind incidentul din data de joi 3 iulie 2008.

Astfel, în data de 3 iulie 2008 doamna …mi-a solicitat (în mod abuziv după cum am arătat) să-i prezint raportul zilnic de activitate (aceasta în condiţiile în care sunt singura persoană din catedră căreia i se solicită acest raport, iar Legea nr. 128/1997 nu prevede această obligaţie, iar Carta universitară prevede doar obligativitatea raportului anual). Costatării mele normale că nu mi-au fost puse la dispoziţie materialele necesare doamna …a scos o bancnota de 10 lei şi mi le-a aruncat în faţă spunând că „Bani de parfum channel ai, însă să îţi cumperi hârtie de scris nu ai!”.

Momentul a fost unul de umilinţă maximă în condiţile în care martorii acestei scenei erau şi femei de serviciu. A fost un moment penibil pentru mine, care depăşeşte cu mult limitele unei normale colaborări profesionale şi ierarhice.

Aceasta se înscrie însă într-un context mai larg al încălcării demnităţii în muncă din partea doamnei …şefa ………….. ….

De asemenea, condiţiile de muncă sunt sub nivelul minim de respect, în spaţiul în care îmi desfăşor activitatea există gândaci şi şoareci, motiv pentru care am fost obligaţă să solicit să se faca dezinsecţie şi deratizare. Cabinetul este gol, nu am calculator, conexiune la internet etc.

Ar mai trebui adaugat si faptul ca nu am acces la toaleta catedrei, aceasta fiind tinuta inchisa permanent si ca trebuie sa merg la toaleta studentilor.

 II. Cu privire la plata salariului

 În mod umilitor, nelegal, injust şi fără nici un temei pe luna mai 2008 în foaia colectivă de prezenţă redactată şi semnată de doamna … am fost pontată cu 7 ore pentru luna iunie, în condiţiile în care toate celelalte persoane au fost pontate 8 ore, iar pentru luna iunie am fost pontată 1 (una) oră de muncă pe zi.

 Având în vedere faptul că în această perioadă am fost la serviciu, conform condicii de prezenţă, şi mi-a desfăşurat activitatea normală, nu există nici nu temei pentru a fi trecută cu o singură oră lucrată pe zi.

 Este de forţa evidenţei abuzul de funcţie pe care l-a exercitat cu unicul scop de a continuă hărţuirea la care am fost supusă de la începutul anului universitar 2007.

 În conformitate cu dispoziţiile art. 154  alin. (1) şi (2) din Codul muncii, salariul reprezintă contravaloarea muncii prestate iar pentru munca prestată fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

 Cum în perioada lunilor mai şi iunie 2008 mi-am desfăşurat activitatea conform contractului individual de muncă, diminuarea orelor prestate, iar de aici a salariului cuvenit reprezintă o modificare unilaterală a contractului, interzisă de art. 41 din Codul muncii.

 Pe cale de consecinţă vă solicităm să dispuneţi plata diferenţelor salariale pentru lunile mai şi iunie 2008.

 III. Cu privire la daunele morale

 Solicităm acordarea daunelor morale în temeiul art. 269 alin. (1) din Codul muncii.

 Astfel, după cum arătam demnitatea mi-a fost încălcată prin aruncarea jignitoare a unei sume de bani. Acest gest m-a făcut să mă simt umilită, iar umilirea a fost făcută în faţa martorilor. De asemenea, s-a incercat (poate s-a şi reuşit) ştirbirea autorităţii mele profesionale prin încercarea de filmare a cursurilor pe care le susţineam şi prin gesturile de dezabrobare pe care le făcea cu scopul vădit de a mă pune într-o situaţie stânjenitoare profesională.

De asemenea, consider că se impune acordarea daunelor morale în cuantumul solicitat pentru toată această perioadă de hărţuire morală, pentru toată această perioadă de suferinţă la care am fost supusă. Stress-ul cauzat de această situaţie a fost şi este în continuare foarte mare, având puseuri de tensiune după fiecare astfel de moment consumat.

 În concluzie,

 Având în vedere toate cele de mai sus solicităm şi admiteţi cererea aşa cum a fost formulată şi să obligaţi parata:

 1. să ia toate măsurile care se impun pentru respectarea demnităţii în muncă şi în cetarea hărţuirii morale a subsemnatei din partea doamnei ;
 2. la plata daunelor morale în cuantum de 6 000 RON;
 3. la plata diferenţei drepturilor salariale pentru lunile mai şi iunie;
 4. la plata cheltuielilor de judecată

 ÎN DREPT

 Ne întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 8, art. 39 alin. (1) Codului muncii, ale Legii nr. 128/1997 precum şi pe dispoziţiile Codului de procedură civilă

 PROBE

 Înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri precum şi orice alt mijloc de probă care se va dovedi utilă şi pertinentă.

 Depunem prezenta cerere în două exemplare, una pentru instanță cealaltă pentru a fi comunicată paratei.

 

Reclamant

[1] Destabilizare victimei (ea nu înţelege ce i se întâmplă: comportamentele persoanei care hărţuieşte nu sunt logice şi, oricum, explicaţiile sale sunt iraţionale) face parte din etapele hărţuirii.

[2] Conform N. Bouchard, „Rezolvarea conflictelor la serviciu”, trad. Dana-Maria Cimpoi

[3] Patrick Légeron, „Cum să te aperi de stress”, trad. Genoveva Teleki.

[4] A se vedea……


Reclame

36 răspunsuri

 1. Sint extrem de interesat de cum se va finaliza aceasta actiune. Sper sa ne tineti la curent. Mult succes.

 2. Buna ziua,

  Va scriu in speranta ca ma puteti ajuta sa pun capat acestui cosmar prin care trec decateva luni la locul de munca. Nu vreau sa va retin prea mult. Va voi povesti in cateva cuvinte…am 24 de ani, am fost studenta insa am renuntat in ultimele trei luni de facultate, crezand ca nu voi trece de licenta…big mistake.. si partea frumoasa a vietii mele o reprezinta fetita mea de 2 anisori, pe care insa o cresc singura. Am castigat custodia in luna septembrie 2008.
  Am lucrat pana in oct 2008 la o companie de telefonie insa m-am transferat la o institutie de stat, unde salariul este f mic, insa speram sa fie un loc de munca linistit unde sa pot sa imi revin dupa procesul ce abea se terminase si sa am mai mult timp pt a sta cu fetita mea. Colegul meu pe care il voi numi D. mi-a spus ca este un loc disponibil, i-am dat un CV, am fost la interviu si am obtinut postul. In urma mai multor refuzuri de a avea o relatie cu acesta, a inceput sa imi reproseze ca m-a ajutat, ca nu am obtinut postul decat la insistente lui. Ceea ce m-a determinat sa va scriu este ca a instalat in calculatorul meu de la serv programe pt a sparge parola mea de la mail si messenger, lucru care s-a si intamplat, ma suna si imi spune ce vb cu diverse cunostinte pe internet, iar la intrebarea mea, de unde stie, imi spune ca are puteri pt ca face yoga:)). Lucrurile sunt mult mai grave insa v-am retinut prea mult. As vrea sa pot lua legatura cu dvs, pt ca nu mai rezist asa, ma suna zilnic de f multe ori, tipand, jignind, uneori amenintand. Imi este teama si groaza sa mai merg la serv, nu mai vreau sa ma umileasca sau sa tipe la mine la locul de munca, punandu-ma intr-o sit neplacuta. Stresul meu in mom de fata se revarsa si asupra fetitei mele si as vrea ca acest lucru sa inceteze. In speranta ca vom putea stabili o intalnire, va multumesc. O saptamana usoara.
  Ali

  • Noul Cod penal propune introducerea în acest capitol a incriminării noi, hărţuirea, „pentru a răspunde unor cazuri apărute în practică în care diferite persoane – în special femei – sunt aşteptate şi urmărite pe stradă sau în alte locuri publice, ori sunt tracasate prin intermediul unor mesaje telefonice sau similare, toate acestea fiind de natură a crea o stare de temere sau de îngrijorare persoanei în cauză”.

   Incriminări similare există şi în alte legislaţii europene, textul din proiect fiind inspirat de dispoziţiile art. 222-16 C. pen. francez, art. 179septies C. pen. elveţian, § 390a C. pen. norvegian şi de cele din legislaţia engleză (în special Public Order Act 1986 şi Protection from Harasment Act 1997).

   Proiectul privind Codul civil a fost aprobat, miercuri, de Guvern, după ce săptămâna trecută au fost avizate de către Executiv Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă.

   Documentele sunt transmise Parlamentului, iar Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea în luna mai pentru aprobarea acestora.

 3. Domnule Galca,ce sanse de reusita are reclamanta in acest caz ? M-ar interesa sa iau legatura cu dvs.pt un caz de hartuire morala la locul de munca,cum va pot contacta cat mai urgent ? Cu stima.

 4. lucruri similare se intampla la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Spiru Haret. In acest caz cadrul didactic abuzat a solicitat drepturile salariale si anularea ordinului de sanctionare. A atacat in fata instantei de contencios administrativ tacerea administrativa. Aici abuzul merge pana la a nu primi cadrul didactic in incinta universitatii. Despre sustinerea prelegerilor nici nu se pune problema. Interesant este de aflat cine a condus o astfel de facultate. Posibil ca decanul acestei facultati sa fi fost inginer sau magistrat ?

 5. D-l Gilca,

  felicitari pentru acest caz. Sunt foarte curioasa de finalitate. Cum va pot contacta pentru un caz de hartuire morala intr-o companie multimationala?
  Sunt foarte multe astfel de cazuri si, din pacate, efectele hartuirii morale sunt foarte grave. Pacat ca nu sunt constientizate.

  Cu stima.

 6. As vrea sa vorbesc cu dvs. urgent pentru o actiune similara,
  Numarul meu este: 0744322177.
  Multumesc mult.

 7. Buna ziua,
  Ma numesc George si sunt din Brasov.
  Am citit cu interes cazul prezentat deoarece mi se potriveste foarte mult referitor la hartuire morala si am sa incerc sa va expun pe scurt cazul meu.M-am angajat la o firma din Brasov importator de papetarie-birotica pe functia de manager zonal vanzari.La angajare mi s-a oferit un laptop, masina de serviciu Renault Megane, telefon de serviciu, bonuri de masa, comision 1% din vanzarile incasate de la clientii adusi de mine in firma.A fost o perioada de 9 luni de zile in care nu am primit nici un repros, nici de la administratorul firmei, nici de la directorul de vanzari care imi era sef direct.Mentionez ca nu aveam o fisa postului semnata si nici un regulament de ordine interioara, nu aveam nici target impus pe luna de vanzare.Dupa 9 luni, firma m-ai angajeaza 3 colegi pe acelasi post si conditii ca si mine.Conflictul intre mine si patron s-a aprins in momentul in care eu eram obligat sa cedez niste clienti adusi de mine in firma in favoarea noilor colegi.Am intrebat daca se pare corect sa se intample asa m-ai ales ca eu la inceputul colaborarii n-am primit nimic din clientii firmei.Am starnit ura patronului asupra mea si a inceput discriminarea la locul de munca.Mi s-au luat bonurile de masa, masina de serviciu, telefonul de serviciu, laptopul.Mi s-a dat un birou intr-o magazie plina cu marfa, fara caldura, fara ferestre cu un aer greu de respirat din cauza marfii.Programul meu era de la 8 la 17 cu o ora pauza.
  Aveam doar o masa si un scaun si nu trebuia sa fac nimic, doar sa cedez psihic si sa-mi scriu demisia.Am rezistat timp de trei luni de zile in conditiile acestea, patronul sperand in fiecare zi ca imi voi da demisia, starnind totusi mahnirea intregului colectiv de munca.
  Vazand ca nu cedez, in luna ianuarie 2009 m-ai exact 14.01.2009 mi-a desfacut contractul de munca pe motivul ca este recesiune si mi-a oferit in bataie de joc
  un post de agent de vanzari prost platit cca 500 RON net, post practic fictiv pentru ca nimeni nu m-ai lucrase pe un asemenea post.Bineinteles ca l-am refuzat si am atacat in instanta decizia de concediere.Am cerut
  daune morale in valoare de 40.000 RON si despagubiri materiale referitor la salariu pe perioada cat ne judecam.Mentionez ca am probele necesare care sa ateste cele intamplate, adica e-mailurile in care imi cere sa predau toate accesoriile primite la angajare(masina, telefon, etc.) si fotografii cu incaperea in care am stat cca 3 luni.Dupa aceasta experienta groaznica m-am dus la doctor pentru ca nu m-a simteam bine.Am facut un control amanuntit si mi s-a depistat un inceput de ulcer gastroduodenal acut din cauza stresului acumulat si-o infectie urinara din cauza frigului suportat.Mai mult fiind fara nici o sursa de venit si pana la finalizarea procesului am incercat sa-mi bag dosarul la somaj.Am facut toate actele m-ai putin adeverinta tip de la angajator pe ultimele 12 luni.Am cerut-o in mod frumos sa mi se elibereze, mi s-a spus ca nu au asa ceva eu fiind primul somer din aceasta firma.M-am dus la AJOFM sa iau adeverinta sa o duc la angajator.Am fost dat afara din firma si mi s-a spus sa o trimit prin posta ca nu am ce cauta acolo.Am trimis-o prin posta cu confirmare de primire.Dupa zece zile de asteptare nu s-a intamplat nimic.Atunci m-am hotarat sa fac sesizari la ITM si AJOFM.Cam asta este intimplarea mea, sunt foarte curios justitia cum se va pronunta in acest caz m-ai ales ca probele in favoarea mea sunt destul de evidente.O sa va tin la curent .
  Toate bune.

  • Si eu ca si alti multi romani inca mai speram ca dreptatea va triumfa, insa oameni buni aveti doua optiuni:
   1. Sa intentati proces si sa cheltuiti o gramada de bani, sa va nenorociti nervii prin tribunale ,sa treceti din postura de acuzator in acuzat, sa vedeti cum intreaga familie sufera in tacere alaturi de dumneavoastra, sa faceti fata crizelor de irascibilitate, culpabilizare, etc. ,pe care le veti experimenta pe rind ,sau toate odata, etc.
   Sau 2. sa le dati o mama de bataie celor in cauza, si sa asteptati urmarile care s-ar putea sa va fie favorabile, intr-un mod cat se poate de linistit si sanatos.

   Sincer ,deoarece si eu sunt intr-un proces de discriminare si hartuire la locul de munca, si nu imi place cum se desfasoara, as opta pentru varianta a doua, si anume modul sanatos

   • Da cred ca a doua varianta ar fi mai buna…..si mult mai eficace…
    Cu „angajatorii” astia …..trebuie discutat intr-un singur fel…
    „pana cand ma musiu, pana cand……” si o corectie fizica ar fi cea mai buna….
    Daca eram in America ….acu erau impuscati…..
    asta e parerea mea…am ajuns aici pentru ca nu actionam stam si ne lamentam dar nu actionam…..

  • Sincer George , am citit de doua ori prezentarea situatiei tale pentru ca am fost impresionata. Pot sa-ti spun in semn de solidaritate ca si eu sunt intr-o situatie asemnatoare , dar de 16 luni . Acum imi dau seama ca sunt foarte multi oamenii hatuiti morali la serviciu si totul cred ca porneste de la o cultura organizationala prost inteleasa si mai ales la „manageri”( intre ghlimele, pentru ca ei doar se cred manageri ) care cred ca angajatul este sclavul de pe plantatie, iar ei au dreptul depline ca si stapan.
   Eu am ajuns in stadiu sa negociez salarii compensatorii sa pot pleca din societate dar ma gandesc sa dau in judecata seful meu direct care ma hartuieste de 16 luni.
   Iti urez succes , putere si sa nu uiti ca ce nu te omoara te intareste .Acum ai inca o experienta din care trebuie sa inveti . Astept vesti bune.

 8. Ai dreptate Margean.Am constatat cu stupoare ca instanta in cazul meu nu a gasit de cuvinta sa-mi acorde nici macar un banut din daunele morale cerute,in schimb a admis anularea deciziei de concediere, reintegrarea mea cu salariile din urma (3 luni)pana la data emiterii ordinului de reintegrare si cheltuieli cu onorariul avocatului care oricum nu-mi raman mie.In concluzie ce-am primit: timp pierdut, nervi intinsi la maxim, certuri in familie, daca nu inaintam actiunea eram in somaj pana gaseam un alt job, aveam un venit de 600 ron *12 luni, la firma voi primi cam 5000 ron dupa care imi dau demisia, deci ies in pierdere cu 2200 ron plus protectia sociala(asigurari medicale, etc.).Va pot transmite un sfat tuturor ce treceti prin aceste lucruri: lasati-o balta, n-aveti nici o sansa.Cadrul legislativ desi exista teoretic in practica nu se aplica, va pot spune ca probe mai clare de discriminare asupra mea ce nu au putut fi combatute de partea adversa si admise la dosarul cauzei, instanta le-a ignorat complet.In Romania n-ai nici o sansa sa te lupti cu cei bogati.

 9. Si eu am o problema similara la lucul de muca si sunt curioasa daca a avut finalizare cu succes in instanta actiunea ta!

 10. Cred ca e remarcabil ca s-a initiat o astfel de actiune. Sper sa aveti succes. Dar, indiferent de rezultat, blog-ul e o initiativa foarte buna. E esential ca oamenii sa isi cunoasca drepturile, mai ales in chestiuni ceva mai „subtile”, cum ar hartuirea morala. Pasul urmator ar fi facilitarea reactiei (aducerea in justitie a hartuitorilor cu costuri reduse si/sau accelarerarea procedurilor s.a.).
  In tot cazul, faptul de a sti ca exista o lege care acopera acest fel de abuz si ca legea e de partea victimei, cat si constiinta ca sunt alti oameni care se confrunta cu situatii similare pe care le percep in mod legitim ca abuzive au un efect vindecator si incurajator asupra celor care sufera hartuiri morale si care ezita intr-o stare de confuzie si auto-culpabilizare.
  Voi urmari cu mult interes blogul, comentariile cat si rezultatul actiunii.

 11. Actiunea in justitie a directorului scolii privind hartuirea morala are sorti de izbanda ? Sunt intr-o situatie asemanatoare si nu stiu cum sa actionez. Nu vreau altceva decat sa se intre in normalitate, nu vreau daune. Alta cale exista de a actiona? Pana in prezent am depus plangere la Inspectoratul scolar . Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse (ANES) poate sa ma ajute cu ceva?
  Va multumesc pentru eventualele sfaturi.

 12. Un alt instrument legal utilizabil într-un proces de hărţuire morală poate fi chiar OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Un simplu citat din textul normativ:

  Articolul 2
  (5) Constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

 13. Am preluat acest model dar l-am coroborat cu toate articolele relevante din Codul Muncii. Am de gand sa merg cu el in instanta si am nevoie de reprezentare fiindca avocatii cu care am vorbit nu se baga in asa ceva, ei stiu numai de contestarea deciziei. Am revendicari suportate de legea 76/2002 privitoare la subventiile de la stat, dovezi de discriminare si hartuire respectiv angajatorul nu si-a respectat principalele 85% din obligatii.

 14. Buna ziua
  Lucrez intr-o banca mare din Romania.
  Hartuirea morala la care suntem supusi cea mai mare parte dintre salariati este din ce in ce mai evidenta. Din pricina crizei economice, a fricii sa nu te dea afara, majoritatea covarsitoare a salariatilor prefera sa taca si sa inghita, desi sunt tratati exact ca niste negri pe plantatie. Daca s-ar sti toate mizeriile la care suntem supusi, toate magariile facute la nivel de top management, cu siguranta s-ar spulbera mitul salariatului bancar. Desi salariatii au sindicat, desi sunt incurajati sa isi spuna probemele, totusi prefera sa taca. Managerii nu numai ca au un comportament agresiv, mai rau, nu au pic de moralitate.
  Ce putem face?
  Multumesc

 15. Exista decizie la aceasta actiune?

 16. Sunt si eu o victima a hartuirii morale la serviciu. Sunt bibliotecara la o facultate de stat. Sefa mea abuzeaza de functie si ne discrediteaza in ochii celorlalti de cate ori are ocazia. Comentariile ei la adresa noastra sunt rautacioase si irationale. Ne acuza ca i-am furat oglijoara din birou ca sa-i facem farmece, nu ne da voie sa discutam cu cei care vin in sala de lectura si initiaza o discutie cu noi, ne paseaza toate sarcinile ei si daca gresim cea mai mica virgula face un scandal monstru.

 17. Cred ca incompetenta si hartuirea morala merg mana in mana, pentru ca o persoana competenta si-ar vedea de treaba si nu ar avea timp sa se antreneze in asa ceva. Pentru orice comentariu pe care il are de facut iese in usa biroului si, de fata cu cititorii incepe sa tipe de acolo, evident facandu-ne reprosuri. Am facut la calculator o lista cu carti nou intrate in biblioteca. A inceput sa o verifice si desi sala de lectura era plina a inceput sa tipe ca am gresit un nume de autor ca am scris RAD in loc de Radu.
  Bineinteles ca de fapt asta era numele autorului Rad Ilie, dar… raul era deja facut; ma umilise inca o data in fata tuturor.

 18. Stimate dl.Gilca,
  am citit in blogul dvs. despre hartuirea morala la locul de munca . Sunt interesata de aceasta tema a mobbingului organizational din doua motive: am experienta hartuirii morale la locul de munca , mai exact eu am fost subiectul mobbingului; pe de alta parte, avand aceasta experienta am inceput sa studiez acest fenomen ostil din punct de vedere sociologic și psihosociologic, in prezent sunt doctorand, avand ca tema a tezei de doctorat mobbingul organizational. (Am parcurs o literatura de specialitate psihosocioogica destul de vasta. Am scris disetatia de master tot din aceasta tema).
  Ma bucura enorm ca juristi au inceput sa se preocupe de aceasta tema și ca prima actiune de hartuire la locul de munca a fost introdusa la Tribunalul Bucuresti.
  V-as ruga foarte frumos sa-mi raspundeti la cateva intrebari care ma intereseaza din cele doua motive mentionate mai sus:
  1. Este destul de concret definit notiunea de hartuire la locul de munca in legislatia in vigoare? Cum s-ar putea dovedi ca diferite comportamente amintite de literatura de specialitate constituie hartuire, de exemplu incercarea de a retine si nu preda informatii sau simpla excludere, izolare, lipsa intentionată de a nu ma observa, nu reactiona la persoana mea, discreditarea mea, instigare de a nu coopera cu mine.
  2. Inregistrarile audio fara acordul persoanelor vizate constituie proba pentru Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si/sau la Tribunal?
  Si in final, care este parerea dvs. personala despre o posibila actiune legala de hartuire morala la locul de munca?
  Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc toate cele bune!
  Cu deosebit respect,

  Ioana

  Felicitari pentru primul caz de hartuire morala la locul de munca in Romania!

 19. Buna tuturor,

  Am citit cu interes cazurile de mai sus pentru ca, din nefericire ma aflu si eu intr-o situatie similara. Pe scurt dupa ce mi-a facut avansuri, seful meu de origine indiana a inceput sa ma saboteze si sa ma discrimineze pentru ca le-am respins si in cele din urma a trebuit sa imi dau demisia. Am in telefon un singur mesaj nepotrivit pentru relatia profesionala insa restul sunt fapte mai putin evidente pentru un observator din afara insa foarte clare pentru mine. Am sanse sa obtin o victorie tinand cont ca firma la care lucrez este una de prestigiu si sunt aproape sigura ca se tolereaza astfel de practici? Aveti idee unde pot apela?

  Multumesc

 20. as fi curios de evoutia actiunii ,trec prin ceva asemanator si aseara m-am gindit la acelasi lucru

 21. as fi curios de evolutia actiunii, trec prin ceva asemanator si aseara m-am gindit la acelasi tip de actiune

 22. Cum ar trebui sa reactionez la amenintari cu martori(in birou)ca ma da afara si daca tac zice ca dorm?

 23. Si eu ma confrunt cu un sef care nu doreste prezenta mea la serviciu pe motiv de incompetenta. Deoarece nu poate demonstra acest lucru (nu lipsesc nemotivat, sunt prezenta la serviciu la timp, imi fac treaba asa cum pot de bine, nu am calificative proaste) cu toate acestea aplica metoda comunistilor – degrevarea de atributii, incet, incet. si mustrarea verbala in fata colegilor. Jigniri repetate in public, tipete, intimidare. Ce as putea sa fac si unde sa ma adresez?

 24. Este foarte interesant de stiut in ce stadiu se afla la data de azi. Voi urmari cu interes aceasta actiune si sper sa aibe sorti de izbanda.

  Succes si cu tot curajul inainte!

 25. am o problema similara intr o institutie mare privata unde decurand s a infiintat un sindicat,avand ca reprezentant un angajat din cadrul companiei.acesta face abuz de functie cu toate persoanele care il deranjeaza personal atat pe el cat si prietena acestuia din cadru aceleiasi compani.aduce acuzatii,unele chiar grave si foarte important,nefondate sau doar pe baza unor minciuni aduse la adresa mea si a altor colegi de ai mei.ba mai mult am fost fortata sa semnez transferul la alt departament,cauza fiind doar aceste vorbe spuse de la aceasta persoana care de fapt ar trebuii sa apere drepturile si interesele angajatilor.acest reprezentant al sindicatului din cadrul companiei a facut totul personal si in interesul prietenei lui si nu in interesul angajatilor la comun.
  ce as putea sa fac pentru a fi sanctionat prin lege??
  va multumesc
  1

 26. Dupa experienta de mai bine de 6 luni, am constatat urmatoarele:
  – ANES este o institutie inutila, insasi directoare fiind feminista, raspunzandu-mi „Nu facem nimic doar fiindca o colega e rautacioasa”; in fapt, colega ‘rautacioasa’ are dosare penale pentru instigare, calomnie (dezincriminata), amenintare, fals in declaratii, violarea secretului corespondentei, si dosar la CNCD pentru hartuire la locul de munca, hartuire sexuala (considera ca toti barbatii sunt porci, si-si bate joc de toti, dar in special de colegii ei) impreuna cu dosar firmei si functionarilor ei pentru discriminare.
  P.S. Cu hartuirea sexuala nu ajungeti nicaieri, eu ma incadrez litera cu litera din lege, dar trebuie sa ai cui sa-i arati 😀
  – CNCD este si ea o institutie inutila (ca tot veni vorba); am dovezi in acte cum ca i-au ajutat sa evite amenda. Mai mult de atat, declara pe propriul sait ca ei nu dau amenda, dar legislatia sub care functioneaza specifica clar ca se da si in ce circumstante (in care ma incadrez perfect).
  – Ca tot veni vorba, am depus pentru multe dosare penale inclusiv dovezile, si acestea zac la politia Pantelimon si la parchet.
  – Sunt totusi in litigiu de munca, si voi corobora dosarele instrumentate de mine (ca doar nu de functionarii publici inutili enumerati mai sus).
  – In timp voi face toate aceste institutii si functionari un exemplu al coruptiei si incompetentei romanesti, daca nu mi se va face dreptate.
  – Daca nu luptati ca mine sa va faceti dreptate, nu veti castiga.

 27. Buna ziua tuturor,
  Lucrez de doi ani intr-o companie condusa de cetateni turci. Pana acum cateva luni totul a fost ok, dar de curand s-a schimbat administratorul firmei si au inceput si problemele mele. Va voi relata cateva exemple si sper ca ma veti ajuta cu un sfat:
  -Intr-o dupa-amiaza, dupa ce a consumat niste whisky cu niste parteneri de afaceri, i-a spus sefei mele sa ma trimita la el in birou cu documente la semnat, deoarece ii place decolteul meu. In cursul zilei respective m-a chemat in birou de mai multe ori in timp ce dumnealui si partenerii dumnealui discutau in limba turca si se amuzau. Nu cred ca este cazul sa va spun cum m-am simtit.
  -Intr-o dimineata a sunat-o pe sefa mea(ea vorbeste limba turca) si i-a cerut sa-mi comunice ca ma f..e daca nu duc sa-mi semneze niste dispozitii de plata care nu erau semnate deoarece cu o zi inainte fusese ocupat sa incheie un contract. Sefa mea a ezitat, insa dumnealui a insistat si a asteptat la telefon, ca ea sa comunice mesajul.
  Sunt angajata in functia de contabila si am lucrat la un punct de lucru al societatii, insa de cand a venit noul administrator mi-a cerut sa ma mut la sediul firmei. La departamentul Contabilitate, timp de cateva saptamani nu am fost lasata sa fac prea multe si cand am intrebat de ce, colega mi-a raspuns ca sunt chestiuni confidentiale, iar dl administrator nu are incredere in persoanele cu care nu a mai lucrat(dumnealui a fost director in urma cu cativa ani la aceeasi societate, iar toti cei care lucreaza acolo au mai multa vechime decat mine si se cunosc mai bine). Apoi am fost mutata la departamentul Financiar, sunt in acest departament de cateva saptamani dar nu am semnat nicio fisa a postului si toti colegii ma trateaza ca si cum as fi cea mai buna secretara. Sefa mea accepta sau chiar ofera ajutorul meu dep. contabilitate, iar cand se afla in criza de timp imi reproseaza ca fac si munca acestui departament, in timp ce noi avem atatea de facut la dep. financiar. Am rugat-o sa-mi spuna exact ce am de facut, iar daca nu doreste sa mai lucrez si actele care imi sunt aduse de la contabilitate, sa-i comunice Directorului Economic, deoarece nu eu sunt in masura sa iau astfel de decizii.
  Probabil ca noul administrator doreste sa-mi vada cererea de demisie pe birou, mai ales ca societatea trece printr-o perioada nu tocmai buna din punct de vedere financiar, dar nu vreau sa ma dau batuta.
  Care sunt sansele de a castiga un proces in cazul meu, avand in vedere ca nu am probe, singurul martor este sefa mea si nu cred ca va depune marturie pentru mine?!

 28. am lucrat la o firma de paza 4 ani.din iunie 2006 pina in iunie 2010.incepand cu 1 aprilie 20101 am fost singuru l care am lucrat 240 de ore pe luna.am fost concediat ca m-am pus in gura cu directorul zonal mia spus ca voi fi primul concediat cind se va ivi ocazia.pe 1 iunie 2010 am fost concediat.am facut sesizare la i.t.m. botosanidar mi-ua spus ca nu am facut dovada orelor lucrate suplimentar,cu toate ca am avut pontajele dupa care am lucrat.acum am dat firma in judecata.am proces pe 5 octombrie 2010.am cerut caietele de procese verbale de predare-primire a postului.si am pus martori pe un fost coleg si pe directorul zonal care a avut cu mine un comportament …urit.el a facut pontajele dupa care am lucrat.nu poate nega asta pt. ca are semnatura pe ele. nu am avocat .ce ma sfatuiti?

 29. Si eu acum cativa ani de zile trecem prin aceleasi chinuri cu un sef care in neintelegerile lui cu directorul ma antrenase si pe mine subalternul lui. Eram ca intre ciocan si nicovala. Directorul nu vroia sa il mai recunoasca de sef desi ocupa acel post si de fiecare data prin mine ii transimitea lui sarcinile de serviciu. Seful meu a hotarat sa ma discrimineze in fata tuturor, ca fiind incapabil, ca nu fac nimic toata ziua (desi el imi interzisese sa ma mai ocup de ceva) ca ar trebui sa fiu dat afara etc alte rautati de acest gen. Doar el era cel care ma vorbea de rau. Ceilalti colegi si cei care ne stiau ii spuneau ca ar trebui sa ma ia drept exemplu si sa fie si el ca mine ceea ce il enerva si mai mult. Am scapat de toate cu rabdare, cu o gandire logica si incredere in mine. Mi-am facut autoanaliza cu sange rece si consideram „ca nu am gresit cu nimic, mereu am fost corect si am probleme doar cu rautatea lui”. Am facut si eu gastrita si nu mai stiam sirul noptilor albe.S-a facut comisie si s-a cerut parerea angajatilor despre el. Ma provoca sa il vorbesc de rau ca sa aiba motive de care sa se lege, dar la rautatile lui eu raspundeam cu vorbe frumoase de fiecare data cand aveam ocazia. Il enerva asta. Nu m-am plans nimanui de rautatile lui pt ca tocmai asta asteptau. Am cerut ca eu sa fiu mutata la o alta sectie pt un motiv care nu avea legatura cu el (decat in mintea mea), unde nu mai eram in subordinea lui. Si culmea in loc sa fiu eu mutat a fost mutat el si in cele din urma dat afara. Acum sunt linistit!

 30. Pentru ca eu am ajuns la acest site de pe pe un alt site nu voi spune despre mine decat ca am o reclamatie la parchet impotriva sefului meu direct, motiv pentru care am fost cercetata disciplinar pe alte criterii de trei ori, sanctionata de tot atatea ori, ultima sanctiune fiind cu desfacerea contractului de munca la inceputul lunii septembrie a.c.Toate acestea in decurs de 6 luni, dupa aproape 24 de ani de activitate, ultimii 10 in aceeasi institutie!Am actionat angajatorul in instanta pentru 2 din sanctiuni.Pentru prima actiune in instanta primul termen a fost fixat pe data de 29.IX.2010, al doilea termen fiind pe data de 24.XI.2010.Pentru desfacerea contractului de munca primul termen va fi maine 27.X.2010.Nu cred ca a renunta la demnitatea ta si a te recunoaste vinovat atunci cand iti faci treaba, este o solutie!Trebuie luata atitudine, trebuie ca cei afectati deja de acest fenomen cat si cei care isi spun astazi ca ei nu vor fi niciodata intr- o astfel de situatie,sa gaseasca solutii ca acest fenomen deosebit de periculos, sa poate fi dovedit si pedepsit de legislatia romaneasca! Cred ca implicarea diverselor medii profesionale si sociale la diverse niveluri pot conduce la schimbarea mentalitatilor si a practicilor organizationale si juridice!
  Nimic nu se face fara efort si implicare!Daca acest site este accesat de persoane care au profesii din sfera juridica, psihologie, psihiatrie, sociologie sau activeaza in zona O.N.G.- urilor, institutii guvernamentale, politica etc. si au bune intentii, pot actiona in sensul identificarii, izolarii si eliminarii fenomenului!
  Sa auzim numai de bine!

 31. Sunt intr-o situatie similara cu cea prezentata . De un an fac tratament pentru depresie …

 32. DOAMNE FERESTE LUMEA DE RUTATILE UNORA.
  Mama sufera cumplit la locul de munca, unde o fata de tara, care a facut o facultate pe bani si a ajuns SEFA si a uitat de unde a plecat, invatand o parte din ceea ce stie , chiar de la mamy a mea.Va spun sincer, vine acasa si plange ca nu o mai suporta pe aia, care nu-i convine niciodata de ceea ce face mama.Traieste calvarul asta cam de 4 ani si ea isi zice tot timpul ca nu „nu mor caii cand vor caini”dar nu stiu cat mai rezista.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: